Kiên Giang

Danh sách khu công nghiệp tại Kiên Giang

 • Cụm Công Nghiệp Kiên Lương

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Bình An & Kiên Bình, Thị trấn Kiên Lương, H. Kiên Lương

  Diện tích: 3200 ha

 • Khu công nghiệp Kiên Lương II

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Bình An, H. Kiên Lương

  Diện tích: 100 ha

 • Khu công nghiệp Tặc Cậu

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Vĩnh Hòa Phú, H. Châu Thành

  Diện tích: 68 ha

 • Cụm Công Nghiệp Thanh Lộc

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Thanh Lộc, H. Châu Thành

  Diện tích: 458.35 ha

 • Cụm Công Nghiệp Thuận Yên

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Thuận Yên, Thị Xã Hà Tiên

  Diện tích: 173.737 ha

 • Cụm Công Nghiệp Xẻo Rô

  Nhà đầu tư: Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

  Vị trí: Xã Hưng Yên, H. An Biên

  Diện tích: 298 ha

CTY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỊNH

 498/6 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, TP. HCM

 0903 779 957 -  028 3742 3367

 nhaxuongviet@gmail.com

nhaxuongviet.com.vn

Follow us

321636 Online : 3